Firma / Historia >
AKTUALNOŚCI

26.11.2015

PGE Dystrybucja S.A., w wyniku postępowania przetargowego zawarła umowę z konsorcjum firm ADD Polska, ADD Production oraz ADD Bulgaria do realizacji zamówienia na wdrożenie pilotażowe systemu inteligentnego opomiarowania (AMI) w oddziałach Białystok i Łódź - obejmującego dostawę ponad 50 tysięcy inteligentnych liczników energii elektrycznej. Dzięki realizacji tego wdrożenia AMI, PGE zredukuje koszty operacyjne oraz zwiększy jakość dostaw energii.

more

10.01.2014

Partner ADD Polska - T-matic Systems S.A., należący do giełdowej GRUPY ARCUS i jeden z największych na polskim rynku dostawców inteligentnych rozwiązań IT, został przyjęty do międzynarodowego zrzeszenia promującego otwarty standard komunikacji w inteligentnych sieciach energetycznych, PRIME Alliance (PRIME = PoweRline Intelligent Metering Evolution), do którego należą czołowe, światowe firmy współtworzące inteligentne systemy pomiarowe.

more

04.02.2013

Partnerzy ADD Polska - konsorcjum Arcus i T -matic Systems (spółki zależnej Arcusa) zainstaluje 310 tys. inteligentnych liczników w technologii PRIME w ramach kolejnego etapu realizacji projektu inteligentnego opomiarowania w spółce. To największe tego typu wdrożenie w Polsce i jedno z największych w Europie.

more

Historia

Historia ADD GRUP sięga roku 1992, kiedy Alexey Lazarev, młody specjalista z dyplomem z dziedziny matematyki i fizyki, stworzył firmę ADD GRUP ( w tamtym czasie ADD). Na początku ilość pracowników nie przekraczała 15 osób. Pomiędzy rokiem 1992 a 1998 ADD GRUP pracowała nad różnymi projektami, z których główny stanowił rozwiązanie dla taryfikacji rozmów telefonicznych. ADD GRUP wprowadziła na rynek proste oraz oszczędne rozwiązanie, które nie wymagało istotnej aktualizacji stacji. Te cechy produktu wprowadziły ADD GRUP na poziom leadera na rynku oraz skutkowały umowami na taryfikację milionów abonentów telefonicznych. W 1998 firma przebranżowiła się w kierunku rynku energetycznego rozpoczynając tworzenie ADDAX IMS. Wyznaczono dwa cele: prostota oraz oszczędność kosztów. Pierwsza wersja systemu była nastawiona na zdalne gromadzenie danych z elektromechanicznych urządzeń pomiarowych z wykorzystaniem urządzeń dodatkowych – czytników impulsów oraz cyfrowych sygnałów. Oprócz podstawowego rozwiązania AMR założeniem była nisko-kosztowa integracja istniejących urządzeń pomiarowych w jedno-kierunkowej sieci komunikacji. Po pierwszym wdrożeniu, system wykazał się solidnością oraz stabilnością, ale brakowało mu funkcjonalności i elastyczności. Stało się jasne – nie można budować rozwiązań, które jeszcze długo nie wyjdą z użycia w oparciu o stare podstawy: mierniki indukcyjne oraz jednokierunkowa komunikacja. Potrzeby zakładów komunalnych wychodziły poza zbieranie surowych danych, które nie dawały żadnych informacji na temat czasu zużycia ani szczytowych momentów obciążeń. Poza tym system nie oferował żadnych środków kontroli zużycia. Stare mierniki indukcyjne nie pozwalały na wprowadzenie narzędzi zachęcających do oszczędzania takich jak urządzenia pomiarowe działające w oparciu o czas zużycia („time-of-use”) lub zarządzanie zapotrzebowaniem na miejscu, co z kolei motywowałoby konsumentów do obniżenia poziomu zużycia energii.

W 1999 roku ADD GRUP rozpoczęła tworzenie cyfrowych urządzeń pomiarowych. Urządzenia pomiarowe były wyposażone we wbudowane modemy PLC oraz przekaźniki do odłączania. Wewnętrzny zegar łączył ilość zużytej energii z czasem, w którym została ona zużyta.

Po zademonstrowaniu poprawnego działania w pierwszych projektach, PLC stało się głównym nośnikiem komunikacji wykorzystywanym w sieci ADDAX. Struktura systemu składa się z trzech poziomów: urządzenia pomiarowe, sprzęt komunikacyjny (routery) oraz oprogramowanie do zarządzania danymi. Kanał GSM był wykorzystywany jedynie do wymiany danych pomiędzy routerami i centrum zarządzania danymi.

Pomiary zintegrowane zostały wprowadzone w roku 2003: jednostki interfejsu urządzeń pomiarowych zaprojektowane przez ADD GRUP umożliwiły integrację innych zasobów w systemie pomiarowym, takich jak woda, gaz oraz ogrzewanie. Później nastąpiło wprowadzenie na rynek ADDAX Light – rozwiązania dla zarządzania oświetleniem ulic. W roku 2004 ilość pracowników osiągnęła około 300 osób. W tym samym okresie rozpoczęliśmy proces certyfikacji naszej produkcji zgodnie ze standardami ISO 9001:2000.

W tym samym roku 2004, ADD GRUP wprowadziła na rynek modemy MV PLC, które pozwoliły na rezygnację z korzystania z drogiej komunikacji GSM/GPRS. Nowe medium zostało bardzo dobrze przyjęte przez klientów i pozwoliło na znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Od tamtej pory każde nowe wdrożenie wykorzystywało MV PLC jako podstawowe medium komunikacji pomiędzy routerami a centrum zarządzania danymi.

Pierwsze w Europie masowe wdrożenia pokazały, że najbardziej korzystne oraz skuteczne podejście do zautomatyzowanego systemu pomiarowego to platforma oparta na wielu dostawcach. W roku 2008 ADD GRUP rozpoczęło opracowywanie bardziej zaawansowanych rozwiązań komunikacyjnych, działających w oparciu o otwarte protokoły. Nowe opracowania wymagają wykorzystania nowych technologii, takich jak modulacja S-FSK oraz OFDM, które zwiększają przepustowość sieci komunikacyjnej a także umożliwiają integrację nowych narzędzi oraz właściwości.